Styrelse

Styrelseordförande
Anders JakobssonIMG_5501
Kassör
Alexander Almér
Ledamöter
Claes Reimers
Inga Persson
Joakim Engsner
Suppleanter
Mats Jungberg
Sebastian Tham

 

 

Övriga funktioner:

Revisor
Inköpt tjänst

Valberedning
Anne-Liee Andersson
Darko Antunovic