Styrelse

Styrelseordförande
Claes ReimersIMG_5501
Kassör
Joakim Engsner
Ledamöter
Alexander Almér
Inga Persson
Sebastian Tham
Suppleanter
Linnéa Gustavsson
Anne Lee Andersson

Övriga funktioner:

Revisor
Inköpt tjänst

Valberedning
Julita Hein
Darko Antunovic