Styrelse

Styrelseordförande
Anders JakobssonIMG_5501
Kassör
Julita Hein
Ledamöter
Sam Svännel
Elin Friberg
Jesper Larsson
Suppleanter
Andreas Johansson
Ronny Andersson

 

Övriga funktioner:

Revisor
Joakim Engsner

Valberedning
Julita Hein
Darko Antunovic